Saturday, November 22, 2014

Expanding Consciousness. Workshop for couples

[Nederlandse vertaling beneden]

Workshop for couples or people who are willing to work together

When:
~ in Sunday
30.11.14, 20.30 ~ 23.30 

Where:
WG-terreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/853472881369629

We invite You to create the space for expanding consciousness.
you going to find out:
What is consciousness ? How to get ready to open yourself for full consciousness ?
How in the conscious way dissolve blockages and open yourself for a flow of energy of Love?
How in daily life we could develop and cultivate our inner consciousness?
Expanding consciousness that's one of the main purpose of tantra. At this workshop we going to awake, discover, explore and expand, consciousness of here and now, consciousness of female and male energy, consciousness of the witness, consciousness of energy... This workshop may open your eyes, hart and mind in the way that you 
would never be the same

For this workshop we may choose the excercises from those below:
1 Kundalini OSHO dynamic mediatation finished with guided relaxation ( short version )
2 Opening the hands by inteligence of the body
3 Feeling hands
4 Cleansing Auras
5 Wave massage
6 Recognizing the inner man and inner wioman mediatation
7 Breathing - Slow and Strow
8 Balancing energies in spoon position

[Nederlandse vertaling]
Verruiming van Bewustzijn
We nodigen je uit om de ruimte te creeren om bewustzijn te verruimen. Je zult ontdekken:

Wat bewustzijn is? Hoe ervoor klaar te zijn om je te openen voor volledig bewustzijn ? Hoe op bewuste wijze de blokkades op te lossen en jezelf te openen voor de stroom van de energie van Liefde? Hoe we in het dagelijkse leven ons innerlijke bewustzijn kunnen ontwikkelen en cultiveren ?

Het verruimen van bewustzijn is een van de hoofddoelen van tantra. In deze workshop gaan we het bewustzijn van het ?Hier en Nu? ontwaken, ontdekken, verkennen en verruimen.

Bewustzijn van vrouwelijke zowel als mannelijke energie, bewustzijn van de getuige (observator), bewustzijn en energie.

Deze workshop kan je ogen, hart en geest openen op een manier waarbij je nooit meer hetzelfde bent.

In deze workshop zouden we uit de volgende oefeningen kunnen kiezen:

1. Kundalini OSHO dynamische meditatie, gevolgd door een geleidde ontspanning (korte versie)
2. De handen te openen door de intelligentie van het lichaam
3. Handen te voelen
4. Het reinigen van Auras
5. Golf massage
6. Het herkennen van de innerlijke man en innerlijke vrouw meditatie
7. Ademen - langzaam en sterk
8. Uitbalanceren van energien in de lepel positie

Workshop voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.
Wanneer:
~ op zondag 30.11.14, 20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam
Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen:  https://www.facebook.com/events/853472881369629

Tantric Massage as tool for relationships. Workshop for couples

[Nederlandse vertaling beneden]

This Tantric Massage workshop is for couples or people who are willing to work together

When:

~ in Sunday 30.11.14, 15.30 ~ 19.30 

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Price and booking:

45 E per person, 85 E per couple. If you pay up front for whole course its only 320 E per person, 620  E per coupleThe price may change depends from the amount of participants. etc. Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better to book quickly. 

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. 

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/316552455218565

Even i was the same, now is hard for me to imagine that i could live the way that the massage wouldn't be part of our sexual life and love making. Unfortunately most of the couples life doesn't include massage in it. Even when they use the massage, usually is completely separated from beautiful love making and there is hardly any intimacy in it. It doesn't have to be that way. Massage could be great for play, after play, middle play to love making. Even better, it could be love making itself. Tantric massage may bring you to much higher ecstasy than avarage 5 minute intercourse ended with loosing energy and to often frustration....
Many couples are saying that they're ok they don't need tantra. In our School Of Tantra Movement we don't wanna that your relationship would be just ok. We would like that you would become supreme lovers and your passion to each other would grow constantly :)

At this workshop I would also introduce you new language, how you may communicate with each other. Its ¨5 minut tantra¨ - method from Diana Diakova and Martin Heese from TantraZone (C.H.A.I) from Copenhagen. This body language may bring you deep understanding to each other , what would help you to connect better and sort out many problems in your relationship and in your life in general.[Nederlandse vertaling]
Tantrische Massage voor paren workshop
Zelfs ik was hetzelfde, nu echter is het moeilijk me voor te stellen dat ik zou kunnen leven op een manier waarbij massage geen deel uit zou maken van ons sexuale leven en het vrijen. Ongelukkigerwijs maakt, in het leven van de meeste stellen, massage geen deel ervan uit.
Ook als ze wel massage gebruiken is het meestal volledig gescheiden van de schoonheid van het vrijen en is er nauwelijks enige intimiteit bij. Het hoeft zo niet te zijn. Massage kan geweldig zijn als spel, voorspel, spel in het midden tot en met het vrijen.

Beter zelfs, het kan het vrijen zelf zijn. Tantrische massage kan je tot veel hogere extase voeren dan de gemiddelde 5 minuten geslachtsdaad welke uitmond in het verliezen van je energie en te vaak een gevoel van frustratie ....

Veel stellen zeggen dat ze ok zijn en geen tantra nodig hebben. In onze School van Tantra Beweging willen we niet dat je relatie gewoon ok is. We zouden willen dat je uitzonderlijke geliefden wordt en dat de passie tussen jullie voortdurend zal groeien.

In deze workshop wil ik ook een nieuw taal introduceren, over hoe je met elkaar kan communiceren. Het is de ?5 minuten Tantra? methode van Diana Diakova en Martin Heese van TantraZone (C.H.A.I.) uit Kopenhagen.

Deze lichaamstaal kan je een dieper begrijpen van elkaar brengen, over wat jullie kan helpen je beter te verbinden en problemen in je relatie zowel als in het leven in algemeen op te lossen.

Workshop voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.

Wanneer:
Zondag 30.11.14, 15.30 ~ 19.30

Waar:
Il Cielo. Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
45 Euro per persoon, 85 per stel, de gehele cursus 320 E of 620 E per stel

Deze workshop maakt deel uit van de Tantrische Massage cursus, die uit 8 workshops bestaat. Lees hier meer over de hele cursus http://tantramovement.blogspot.nl/2014/11/tantra-massage-course.html De prijs kan variëren afhankelijk van het aantal deelnemers, etc. Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 6, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt.
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/316552455218565
Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl/

Preparing for Awakening Kundalini energy. Workshop for all

[Nederlandse vertaling beneden]

When:
Workshop for all in Saturday 29.11.14, 20.30 ~ 23.30 

Where:
WG-terreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/867945623249345
Kundalini Energy, serpent power, strongest energy possible to use for human body. By some cultures awakening the Kundalini energy is recognised as enlightenment, blessing and goal of live, biggest liberation...
Suddenly all your senses would be awaken on 1000%. You may see, feel, experience things, what you never before was aware about. Your ecstasy would shift to other higher level. Intensity of life at that state may increase to the point that may scare You.
Be prepared. Be aware. Observe and accept.... or even better: permit yourself to be. To be who you really are. Recognise god/goddess within - feel it and become one. Life would never be the same. You're not alone.


[Nederlandse vertaling]

Voorbereiding op het ontwaken van de Kundalini Energie

Wanneer:
Workshop voor iedereen op zaterdag 29.11.14, 20.30 ~ 23.30

Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/867945623249345

Kundalini Energie, ofwel slangen kracht, is de krachtigste energie mogelijk om te gebruiken in het menselijk lichaam. In sommige culturen wordt het ontwaken (wakker schudden) van de Kundalini energie beschouwt als verlichting, zegen, een levensdoel, grootste bevrijding ....

Plotseling kunnen al onze zintuigen ontwaken op 1000%. Je zou dingen kunnen zien, voelen en ervaren waar je je nog nooit eerder gewaar van bent geweest. Je extase zou kunnen verschuiven naar een hoger niveau. Intensiteit van leven in zo?n staat kan toenemen tot een punt waarop het je beangstigd. Wees voorbereidt, wees gewaar, observeer en accepteer ...

...of nog beter sta jezelf toe te zijn. Te zijn wie je werkelijk bent. Herken God/Godin van binnen, voel het en wordt er een mee. Leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je bent niet alleen.

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

Thursday, November 20, 2014

FAQ: Assistance policy in Tantra Movement

[Vertaling in het Nederlands beneden]
FAQ: Assistance policy in Tantra Movement
It always goes both directions: empowering others means empowering myself as well.
Everything is energy. From exchanging it, depends the flow in our life on any possible levels: Physical, material, emotional, psychical, energetic, mental, spiritual, sexual etc.
We have to see it as whole. There is no separate duality. Everything is one. Lets keep it that way. In balance. When we get something, let it be a signal that there is something to give in return. Where we have to much? Where we have to less? With whom we could share, who needs, who asked ?
I feel blessed to got experience and wisdom, what I feel, would improve life not only my but also the others. That's why I started to share tantra, love, sacred sexuality... I felt that there is nothing more meaningful, efficient, loving and important, what I can do in my life, than share this bliss. This ecstasy in my heart and full body, what I experienced through tantra and what I felt everyone should have birth right to experience either.

My dream is to be busy only with that. I feel there is nothing other best I can do and I feel this is most fulfilling passion of my life. In order to succeed, I have to ask you for help to assist me on my way. Together we are stronger. Together we may do much more. Doing things together is increasing the pleasure of creating. It makes the effect of work much more complete. There is a lot of things what I can´t do and there is a lot of what I can do in exchange. That's the power of living in community. Supporting each other - the true value of living in society. Lets build the Tantra Movement together.

This is help, what I need:
1. Translating in to dutch
2. Promotion
a) Inviting people through face book and mailing lists
b) Creating newsletter
c) Spreading the leaflets all around Amsterdam, NL and the world... mainly in spiritual centres, organic shops other cultural places
d) Organising participation on other events like festivals, open days, info evenings
e) Helping with maintaining the fb pages, tantra movement pages etc.
f) Creating the publications (booklet etc.)
g) etc. ?
3. Assisting during the workshop ( all within your limits )
a) People, who are without partner
b) Me - to show the exercises
4. Helping around during bigger events - 5 January in Monday I plan to do tantra festival and I´m not able to make it alone
a) making tea, holding the casa, being at the door, making the pictures, hosting the guests... etc
b) preparing the leaflets and spreading them
c) all promotion mentioned in point 2

Any idea with what you may help, what I didn´t mentioned above ( maybe drawings, choosing music etc ? )

In exchange you may get free access to all workshops including certificates.
If there is no balance required or there is already even nr of male and female, you may also invite your friend.
If this is intention you may slowly get also qualification to become professional assistant or even teacher.
Depends from your impute, you choose the engagement and if you still would like to support me with free donation or anything else you very welcome.
If your help is great and you need massage, healing session etc. you just ask - my main intention is empowering people
Do not hesitate to ask or suggest something

http://www.curiositiesbydickens.com/wp-content/uploads/heart-made-of-people.jpg

[Vertaling in het Nederlands]

Veel gestelde vragen: Assistentie beleid in de Tantra Beweging

Het gaat altijd in twee richtingen. Het krachtiger maken van anderen betekend ook dat ikzelf krachtiger wordt.

Alles is energie. De stroom in ons leven, op alle mogelijke niveaus, is afhankelijk van de uitwisseling ervan. Fysiek, materieel, emotioneel, geestelijk, energetisch, mentaal, spiritueel, sexueel enz.. We moeten het als een geheel zien.

Er is geen afgescheiden dualiteit. Alles is een.

Laten we het zo houden. In balans. Als we iets ontvangen, laat het een signaal zijn dat het onze beurt is om iets terug te geven. Waar hebben we te veel ? Waar hebben we te weinig ? Met wie zouden we kunnen delen, wie heeft nodig, wie vraagt ?

Ik voel me bevoorrecht om de ervaring en wijsheid te hebben ontvangen die, zoals ik dat voel, het leven kan verbeteren, niet alleen voor mijzelf maar ook voor anderen. Dat is de reden waarom ik begonnen ben met het delen van tantra, liefde, heilige sexualiteit ...

Ik voelde dat er niets van meer waarde, efficientie, liefde en belang is, wat ik kan doen in mijn leven, dan dit voorrecht te delen.

Deze extase in mijn hart en hele lijf, wat ik door tantra heb ervaren is, wat ik voel, ieders geboorterecht om ook te ervaren.

Het is mijn droom om alleen maar daarmee bezig te zijn. Ik voel dat er niets beters voor mij te doen staat en ik voel dat dit de meest vervullende passie is in mijn leven. Om te kunnen slagen, is het nodig om jullie om hulp te vragen om me te assisteren op mijn weg. Samen zijn we sterker. Samen kunnen we veel meer doen. Samen dingen doen is het verhogen van het
plezier om te creeren.

Het maakt het effect van het werk veel vollediger. Er zijn veel dingen die ik niet kan doen en er zijn vele dingen die ik kan doen als tegenprestatie. Dat is de kracht van het leven in gemeenschap. Elkaar te ondersteunen ? de werkelijke waarde van het sociale leven. Laten we de Tantra Beweging samen opbouwen.

Dit is de hulp die ik nodig heb:

1. Vertaling in het Nederlands

2. Promotie/reclame:
a) Mensen uit te nodigen via Facebook en verzendlijsten
b) Nieuwsbrieven creeren
c) Folders verspreiden door geheel Amsterdam, NL en de wereld
N.B. Voornamelijk in spirituele centra, natuurvoedings winkels
en andere culturele plaatsen
d) Het organiseren van deelnemers op andere evenementen zoals festivals,
open dagen, informatie avonden
e) Hulp om de Facebook en Tantra Movement paginas te onderhouden
f) Het creeren van publikaties (zoals een folder etc.)
g) Enz.?

3. Assisteren tijdens een workshop (alles binnen je grenzen)
a) Mensen die zonder een partner zijn
b) Mijzelf ? als ik een oefening wil demonstreren

4. Hulp rondom en gedurende grotere evenementen ? op 5 January ben ik van plan
om een tantra festival te organiseren, maar ik ben niet in staat om dat alleen te doen.
a) het maken van thee, de kassa bij te houden, bij de deur te staan, het maken van foto?s,
voor gasten te zorgen enz.
b) Het voorbereiden van flyers en deze te verspreiden
c) Alle promotie punten vermeld onder 2.
d) Enig idee waarmee je zou kunnen helpen, anders dan ik hierboeven heb genoemd ?
(misschien tekeningen, muziek keuze enz. ?)

In ruil hiervoor kun je gratis toegang krijgen tot alle workshops (inclusief certificaten)

Als er geen evenwicht verlangd wordt en er is al een even aantal mannen en vrouwen, dan kun je een vriend(in) uitnodigen.

Als dit je intentie is dan kun je gaandeweg ook gekwalificeerd worden als professionele assistent of zelfs leraar.

Het hangt af van je inbreng, jijzelf bepaalt je betrokkenheid en als je me nog steeds wilt ondersteunen met een vrijwillige bijdrage of met iets anders, ik je nodig je uit om dat te doen.

Als je hulp geweldig is en je hebt een massage nodig, een heling sessie enz. je kan het gewoon vragen. Mijn voornaamste intentie is om mensen te helpen in hun kracht te staan.

Aarzel niet om te vragen of om iets voor te stellen.

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

Monday, November 17, 2014

Inner Kali healing power - sharing my own process


Today I had honor to welcome Kali as my inner woman. Her energy - my inner goddess within, came to me. She seems crazy. Nothing can stop her. She will defend, destroy and even "kill" everything what is on the way to liberation, healing, love...
That's why I loved that's tonight spontaneously,  she become part of me. It just happened. Personally, I'm far from worshipping any god/goddess outside.For me it's more about feeling manifestation of particular energy within.
Deep healing happened:
I went through some of relationships, especially those, where I failed. It felt like being back in the same moment and feeling the situation again but this time with awakened consciousness, aware what I'm doing wrong, feeling compassion, pain of the woman and my own... feeling, going through dark energy, shame, and guild like during the time when I did it. Then feeling deeply sorry, sometimes crying, asking for forgiveness and sending empowering energy to the person who I did hurt in the past. For some of those, who I still have contact, some solutions came. I decided to do them as soon as possible.
After confronting one, she was bringing me the memory of the next.
- "Do you remember her... don't ran away from what you did and what was done to you. Go through it again. Feel it and remember it. I don't have to tell you that I'm chopping the heads of the men, who are doing it again ?" she asked me by putting quickly the sward on my neck
My inner man, who this time happened to be strong native amazon Indian, he answered calmly but strongly looking in to her eyes:
- "I'm not afraid of you. You will do what I deserved. Living with that awareness and allowing the wrong things happen, would be any way like living in a hell here and now"
... then memory came stronger and stronger...
Afterwords within my inner woman, Kali and my inner Indian man, I felt physically, verbally, psychically, energetically, spiritually and on any other level not only strongly to empower the woman but also to educate the man to respect the woman. I intended as my life mission to empower the women, to heal her, to liberate her, to protect her and to worship her as I worship goddess Kali within me, as equal part of me and equal polarity in universal energy. I intended as my life mission, to educate the men, to allow himself for the female power around him and to support this process as in as out.

... After the healing, my inner Indian and inner Kali made beautiful love with all energies within... In Hindu stories Shiva is surrendering Kali, who is stepping on his chest... This is is not for my inner man... he likes to feel equal, so this, he may allow only as temporary playing role... She like that. She already made me stronger. Through the healing, she already made me more powerful. She like me to become that way. Our mission is save the planet, humanity from dominant male unbalance. She made me understanding and feel that first, that I always have to conquer it in myself. She doesn't wanna another head on her necklace. She doesn't need someone surrendering under her feet and I as well would never allow it. It doesn't work and it doesn't feel good to me.
We have to liberate ourselves from patriarchat but matriarchat is just another polarity. Its time for partnerchiat. Something new. Did it happen before?
Its time to evolve .It's time to unite and use our full potential.

When we are together, we may face destruction of the planet, world hunger, human abuse, suffering of the animals...

I'm activists since more than 20 years. Since 3 years I'm spreading liberation, deconditioning, sacred sexuality, tantra and love. This is my main and most efficient way of improving my self, humanity and the world.
I'm aware that the times when we are living, needs strong energy of Kali. To kill, to destroy and to finish all male wars, competitions, destruction of humanity and the planet (already year ago I wrote the text about it: http://tantramovement.blogspot.dk/2014/01/is-tantra-and-rainbow-gathering_18.html )

That was the experience of healing of my self and my relationship. That was the experience of merging with Kali and Indian energy of my inner woman and man. That was setting up the intention to empowering the woman and the man through my teachings, massaging, activism and everything what I do. This is also for my self to show my manifestation and readiness for the woman, who will allow me to awaken her Kali energy and who would love me for that I'm.

Thank you Diana, Martin, Cyprian and all the rest who supported me through this process during this weekend <3

Love, light and darkness ;)

Wednesday, November 12, 2014

Journey to Awaken the Senses Ceremony.

[Nederlandse vertaling beneden]

This workshop is for everyone

When:
Workshop for all in Saturday 22.11.14, 20.30 ~ 23.30 

Where:
WG-terreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/477192115756031/


Listen to the quiet whispers of your own body. Shhhh.....

When we fully experience our senses, we enter into the heart, into love with existence. And instead of thinking about and analysing the world, we love it, we feel it, we become a part of it. We experience the bliss, ecstasy and deep fulfilment that can come to us through our senses.

To practise this, we do a ritual that awakens each sense in turn and allow ourselves to absorb this bliss in our hearts. This is a totally yummy, luscious and deep meditation that touches the body, heart and soul. For anyone who wants to expand the experience of their senses or use the body as a gateway to the self. Done to each other it is great way to connect and feel gratitude and more love, sympathy to Your partner. It bring a child in us, a child,who is playing in the adult games of love...
[Nederlandse vertaling]
Wanneer:
Workshop voor iedereen op zaterdag 22.11.14, 20.30 ~ 23.30

Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigenhttps://www.facebook.com/events/477192115756031/
Reis om de Zintuigen te Ontwaken.
Luister naar de zachte fluisteringen van je eigen lichaam. Shhhh.....

Wanneer we onze zintuigen volledig ervaren, treden we het hart binnen, in de liefde voor het bestaan. En in plaats van te denken over de wereld en de wereld te analyseren, houden we ervan, voelen we het, worden we er deel van. We ervaren zaligheid, extase en diepe vervulling die tot ons kan komen door onze zintuigen.
Om dit te beoefenen, doen we een ritueel die ieder zintuig op zijn beurt ontwaakt en staan we onszelf toe deze zaligheid in onze harten te absorberen. Dit is een heerlijke, zinnelijke en diepe meditatie die lichaam, hart en ziel raakt. Voor iedereen die de ervaring van hun zintuigen wil uitbreiden of het lichaam wil gebruiken als een poort naar het zelf. Bij elkaar gedaan is het een geweldige manier om te verbinden en dankbaarheid en meer liefde, sympathie te voelen voor je partner. Het brengt het kind in ons naar boven, een kind dat de volwassen liefdesspellen speelt…

Kashmiric Dance Massage workshop

[Nederlandse vertaling beneden]

This Tantric Massage workshop is for couples or people who are willing to work together

When:

~ in Sunday 23.11.14, 15.30 ~ 19.30 

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Price and booking:

45 E per person, 85 E per couple. If you pay up front for whole course its only 320 E per person, 620  E per coupleThe price may change depends from the amount of participants. etc. Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better to book quickly. 

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. 

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/857828334262258

This workshop is part of Tantric Massage course, what is including 8 workshops. Read more here about whole course http://tantramovement.blogspot.nl/2014/11/tantra-massage-course.html The price may change depends from the amount of participants. etc. Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better to book quickly.

Like from all my invitations, especially from this one you may already learn something very useful.

Breath in and out. In and out. Become aware of your breath. How it passes through nostrils, how is filling up your lungs, chest, belly, even ho it reaches your toes and top of your head. Notice how with awareness to your breath you become very calm but energised and more alive at the same time .

Notice how by observing your breath, you entered the bridge to here and now. By being focus on your breath you created the inner space of awareness what is leaving behind all your thoughts, all your worries, fears...

Now become aware of the movement created by your breath. Your chest, your belly is expanding. Observe that movement for a while then begin to follow the breath with your body. Extend that movement. Let your spine bend following the belly. Let your pelvic tilt. Then slowly gradually involve the rest of your body: the neck, shoulders, knees, elbows...

Now you begin the dance of your breath. There could be music in the background but this time you dance to your breath. Let your body follow the breath. Do all the movements what would come without thinking. Breath in. Breath out.

Then after that preparation we would go for Kashmiric dance massage what would also follow your breath with deep, floating, intuitive movement. Long, energetic and fluent strokes coming from the breath would bring us in very meditative but dynamic atmosphere, where receiver would surrender in to the moment and to the love itself.

It will make you feel safe in the ultimate dimension. It will bring you closer to yourself in deep connection.

Bring organic cocos oil and towel if you can.

 

[Nederlandse vertaling]

Kashmirische Dans Massage workshop

Workshop voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.

Wanneer:
Zondag 23.11.14, 15.30 ~ 19.30

Waar:
Il Cielo. Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
45 Euro per persoon, 85 per stel, 
de gehele cursus 320 E of 620 E per stel
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigenhttps://www.facebook.com/events/857828334262258/

This workshop is part of Tantric Massage course, what is including 8 workshops. Read more here about whole course http://tantramovement.blogspot.nl/2014/11/tantra-massage-course.html The price may change depends from the amount of participants. etc. Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better to book quickly.

Zoals van al mijn uitnodigingen, vooral van deze, kun je hier al iets heel nuttigs van leren.

Adem in en uit. In en uit. Word je bewust van je ademhaling. Hoe het door je neusgaten gaat, hoe het je longen, borst, buik opvult, zelfs hoe het je tenen en de top van je hoofd bereikt. Merk op hoe met bewustzijn van je ademhaling je heel kalm maar tegelijkertijd energiek en levendiger wordt.

Merk op hoe door je ademhaling te observeren, je de brug naar het hier en nu bent overgegaan. Door op je ademhaling gefocust te zijn heb je de innerlijke ruimte van bewustzijn gecreëerd die al je gedachten achterlaat, al je zorgen, angsten...

Word je nu bewust van de beweging die door je ademhaling gecreëerd wordt. Je borst, je buik zet zich uit. Observeer die beweging een tijdje en begin dan de ademhaling te volgen met je lichaam. Breid die beweging uit. Laat je ruggengraat buigen de buik volgend. Laat je bekken kantelen. Betrek dan langzaam en gradueel de rest van je lichaam: de nek, schouders, knieën, ellebogen...

Nu begin je te dansen vanuit je ademhaling. Er kan muziek op de achtergrond zijn maar deze keer dans je op je ademhaling. Laat je lichaam de ademhaling volgen. Maak alle bewegingen die komen zonder na te denken. Adem in. Adem uit.

Na deze voorbereiding zullen we voor de Kashmirische dans massage gaan die ook je ademhaling zal volgen met diepe, drijvende, intuïtieve beweging. Lange, energetische en vloeiende halen die van de adem komen zullen ons in een zeer meditatieve maar dynamische sfeer brengen, waar de ontvanger zich zal overgeven aan het moment en aan de liefde zelf.

Het zal je veilig doen voelen in de ultieme dimensie. Het zal je dichter bij jezelf brengen in diepe verbinding.

Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.