Monday, October 5, 2015

Neo Tantric Massage intensive weekend

[Nederlandse vertaling beneden]

This Tantric Massage Intensive weekend workshop is for couples and all people who are willing to work together

When:

~ from Friday 06.11.2015 11.00 till Sunday 08.11.2015 19.00

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Price and booking:
150 E per person, 290 E per couple. Amount of the free places at that moment is up to 4, so to make sure better to book quickly. Booking before november give you 10 E discount.
You could transfer the amount to Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethical bank


Neo Tantric Massage was the first massage introduced to the West with inherent tantric principles. It was in the 1960s that Kenneth Ray Stubbs first started to add massage of intimate parts of the body in his massage practice.

My other great inspirations have been Margo Anand and Marjanne Hurks.

Other important principles included in Neo Tantric Massage are:
- no goal
- awareness; being here and now
- using sexual energy and moving it upwards, transforming it instead of releasing it (and losing it, as would be the goal in erotic massage)
- the presence of love

The Neo Tantric Massage workshop is conducted in two parts, where the second part is differs according to gender.

1.Intro - full body massage when we prepare the energy for the things to come...
2. a) Yoni massage
    b) Lingam massage

Yoni and lingam massages are used in different ways in other types of tantric massage.
There many important reasons for massaging the genitals.
Thankful yoni and lingam massage you may explore much higher types of orgasms and ecstasy than typical peak orgasm.  You may compare it as kindergarten to university :)

Beside being a great source of pleasure, yoni massage can be a great source of healing for woman. There are many points where past memories are stored, along with emotional pain, conditioning, prejudices, anxieties, fears, angers, etc. Most of them are highly connected to our sexuality.

Lingam massage, especially when done in the neo tantric way, gives men a great opportunity to learn, exercise and experience the receiving part of his being. This, together with bringing upward energy and ecstasy, can open his heart – something very much needed in today's world not only by men but by women (as well as for more beautiful lovemaking).

It's not commonly known that the yoni and lingam are the most reflexologically active zones in the human body. By stimulating its different parts we are bringing health to all
parts of the body.

This is why for me, one of the most important aspects of Neo Tantric Massage is to do it from the heart.

This intensive weekend is part of Tantra Movement Year Training. More about whole course you may find out here: http://tantramovement.blogspot.nl/2015/09/tantra-movement-year-training.html

Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,

You may check updates share and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/140466122972358/

Basic time schedule of the weekend
Friday:
19.00 - 22.30 Intro open evening about the subject of the weekend . Theory and Practise
Saturday and Sunday:
11.00 - 12.00 Morning class ( Kunadalini Yoga, Chakra breathing by Roxana Rainbow Cioaza, Osho Meditation or Tantra Kriya Yoga )
12.30 - 16.00 I workshop
16.00 - 17.00 Lunch break
17.00 - 20.30 II workshop

After weekend you may be honored with School of Tantra Movement Neo Tantric Massage Certificate.

Bring organic cocos oil and towel if you can.

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

Belly[ Nederlandse vertaling ]

Deze workshop is voor koppels en / of mensen die bereid zijn om samen te werken, dus als je single bent je nog steeds meedoen.
Wanneer:
Van Vrijdag 06.11.2015 19.00 tot Zondag 08.11.2015 20.30

Waar:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
150 Euro per persoon, 290 per koppel. Hoeveelheid vrije plaatsen op het moment is tot 5, dus zorg ervoor snel te boeken. Boeken voor 11.2015 geeft je 10 Euro korting.
Je kunt het bedrag overmaken naar Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethische bank

Neo Tantrische Massage was de eerste massage die geïntroduceerd werd in het westen met tantrische principes erin. Het was in de jaren 60 dat Kenneth Ray Stubbs voor het eerst massage van intieme delen van het lichaam aan zijn massage praktijk toevoegde.


Mijn andere grote inspiraties zijn Margo Anand en Marjanne Hurks.

 

Andere belangrijke principes van Neo Tantrische Massage zijn:

- geen doel

- bewustzijn; hier en nu zijn

- seksuele energie gebruiken en het naar boven bewegen, het transformeren in plaats van het los te laten en kwijt te raken (zoals het doel zou zijn bij erotische massage)

 - de aanwezigheid van liefde

 

De Neo Tantrische Massage workshop is verdeeld in twee delen, waarbij het tweede deel verschilt per geslacht.

 

1. Intro - volledige lichaamsmassage wanneer we de energie voorbereiden voor de dingen die komen…

 

2. a) Yoni massage

    b) Lingam massage

 

Yoni en lingam massages worden op andere manieren gebruikt bij andere soorten tantrische massage. Er zijn veel belangrijke redenen voor het masseren van de genitaliën.

Dankzij yoni en lingam massage kun je hogere soorten orgasme en extase onderzoeken dan het typische piekorgasme, wat je zou kunnen vergelijken als een crèche ten opzichte van een universiteit :)

 

Naast een grote bron van plezier, kan yoni massage de grootste bron van heling zijn voor vrouwen. Er zijn daar veel punten waar vroegere herinneringen opgeslagen liggen, tezamen met emotionele pijn, conditioneringen, vooroordelen, zorgen, angsten, boosheden, etc. De meeste daarvan zijn enorm verbonden met onze seksualiteit.

 

Lingam massage, vooral wanneer het op neo tantrische wijze gedaan wordt, geeft mannen een prachtige kans om te leren, te oefenen en het ontvangende deel van hun wezen te ervaren. Dit, tezamen met het naar boven brengen van energie en extase, kan het hart van de man openen – iets wat in de hedendaagse wereld heel erg nodig is, niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen en om mooi de liefde te bedrijven.

 

Het is niet algemeen bekend dat de yoni en lingam de meest reflexologische zones in het menselijk lichaam zijn. Door de verschillende delen ervan te stimuleren brengen we gezondheid naar alle delen van het lichaam.

 

Voor mij is een van de belangrijkste aspecten van Neo Tantrische Massage om het vanuit het hart te doen.

Deze weekend is onderdeel van Tantra Movement Year Training. Lees hier meer over de hele cursus: http://tantramovement.blogspot.nl/2015/09/tantra-movement-year-training.html
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/140466122972358/

Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

Basis tijdschema van het weekend
Vrijdag:
19.00 -22.30 Intro open avond over het onderwerp van het weekend.
Zaterdag en Zondag:
11.00 – 12.00 Ochtendklas (Kundalini Yoga, Chakra ademhaling door Roxana Rainbow Cioaza, Osho Meditatie of Tantra Kriya Yoga)
12.30 – 16.00 I workshop
16.00 – 17.00 Lunchpauze
17.00 – 20.30 II workshop

Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com

Tuesday, September 22, 2015

Taste Of Tantra.Intro info evening to Tantra Year Training

What is Tantra ? How does´t feel? What is it for? How to use it?  Do you know that aspects of tantra are the aspects of life? Do you know that through tantra you may improve connection with yourself, your partner, others, whole nature and entire universe? Do you know that through sacred sexuality (what it is ?) you may not only express love in the most intimate, most close and the most beautiful way? Do you know that the Love could be the most healing power on this planet ? Do you know that through tantra you can liberate and heal yourselves and others ? Do you want to do it for living ?
What is Tantra Year Training about? How is to become professional assistant, trainer or masseur(se)?

This and other questions we will answer at this evening. But only parts of the questions we will answer verbally. Most of this workshop would be through experience, because tantra is a path of experience. Your experience. We give you only guiding and you're making the steps what are you ready for.

This evening is introduction for ¨Tantra Year Training Introduction weekend¨ what follows next days...
http://tantramovement.blogspot.nl/2015/09/introduction-to-tantra-year-training.html
... and what is beginning of Tantra Year Training
http://tantramovement.blogspot.nl/2015/09/tantra-movement-year-training.html

Where:
Amsterdam
Il Cielo Oostzaanstraat 46

Price:
Suggested free donation ~ 10 E
Not when you pay for weekend and not when you have financial difficulties

When:
Friday 25.09.2015 at 19.00

For more details you may contact Michal Marek Griks on fb, skype or mgriks@gmail.com
You may check updates and invite your friends also here: https://www.facebook.com/events/922219337844915/

Wednesday, September 16, 2015

Before Tantric Workshop.Rainbow Gathering Lithuania 2015

This is next part of our education on line. The idea is that in the future students may get the theoretical material get on video, online or on paper then we will have more time for experiencing parts.
This part is very important before you go to tantra workshop, massage or you practice tantra during making love or in other conditions. It make you aware what you may expect and how to react on healing, what may happen.

Saturday, September 12, 2015

Introduction to Tantra Year Training weekend

Intentions of the weekend: Introduction, Connecting, Grounding, Loving yourself and others

This Tantric Weekend is for all people who are willing to work together

When:

~ from Friday 25.9.2015 19.00 till Sunday 27.9.2015 20.30
Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam
Price and booking:
150 E per person, 290 E per couple. Amount of the free places at that moment is up to 5, so to make sure better to book quickly. Booking before 18.9.2015 give you 10 E discount.
You could transfer the amount to Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethical bank

More about whole course you may find out here: http://tantramovement.blogspot.nl/2015/09/tantra-movement-year-training.html

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,

You may check updates share and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1622945607960090/

Basic time schedule of the weekend
Friday:
19.00 - 22.30 Intro open evening about the subject of the weekend . Theory and Practise
Saturday and Sunday:
11.00 - 12.00 Morning class ( Kunadalini Yoga, Chakra breathing by Roxana Rainbow Cioaza, Osho Meditation or Tantra Kriya Yoga )
12.30 - 16.00 I workshop
16.00 - 17.00 Lunch break
17.00 - 20.30 II workshop

Friday:

1.
"Taste of Tantra" - Introduction to practise
 


Beside this what below, we would introduce you tho the whole course. There would be also some time for answering your questions.
In this introductory workshop we give small examples of simple safe exercises which you can continue practicing later with your partner or on your own. Anyone following the instructions from this introduction may rapidly and dramatically improve her/his life. We let you have a taste of what tantra is, and what we teach as a whole course at the School of Tantra Movement.
 A little bit of everything:

- Theory; what tantra means to us and our practical use of it

- Tantra Kriya Yoga breath

- recognising and training the PC muscle

- open communication

- recognising your Inner Man and Inner Woman

- Awakening the senses meditation

Saturday:


2.Kundalini Yoga morning class, what would be recommended to follow as home work till next intensive weekend 6-8.11.2015

3.
Connection

Nowadays, in modern times thankful technology we could contact each other even when we are thousands kilometres away. In the cities we are living so close to each other. Communication was never so fast. But still we are alienated like never before in human history. We never felt so lonely like now. Did we lost something on the way ?
This workshop is
to connect beyond capacity of mobile phones,
to build Friendship with big "F", deeper than making hundreds friends on facebook,
to feel Love with big "L" deeper than sending <3 through internet
to connect with real
nature beyond the discovery channel
To found what we lost, to find our deep nature, to connect with ourselves and other participants maybe deeper that you ever did even with your friends, with your family.
Tantra gives us tools to connect with all parts of you, connect with yourself, then connect with your partner, group, family, other people, animals, nature and whole universe. Beautiful slogan "We are one!" tantra is transforming from believe in to real experience. If you allow yourself to feel it, you would never be the same. You would never love in the same way.
That's why we choose this workshop in the beginning.

4.Love Yourself!

http://info-spiritual.ro/wp-content/uploads/2015/01/LOveyourself2.jpg
Loving ourselves is the foundation of real love, when we love ourselves we can truly love others. When we feel good about our self we will have the self-esteem needed to act in love towards another being. To truly love ourselves may increase the chance of amplifying the love shared
with our partners, family, animals, nature, the planet and the universe.

It has nothing to do with selfishness but rather with expanding love in a healthy way...

Sunday:

5. 
Chakra Clearing Breath by Roxana Rainbow Cioaza

6. "Magic of Tantric Massage" Introduction to tantric massage

masaz1
This workshop is composed in such a way that you can learn and feel what sacred touch is, so that you can allow healing energy of love into your body and life.

Mastering the art of giving and receiving tantric massage is opening us on many levels:

- It helps to recover energy

- Teaches us sacred touch

- Raise awareness of the body

- Is an Introduction to tantric sex

- Develops our potential for love.It is not possible to mention all the benefits of tantric massage but first of all it is an experience of deep inner joy, bliss, cleansing, peace and ecstasy. It is the experience of being whole. We will mainly focus on the feelings in the body and not only on the techniques . First of all, we want to ensure that participants will experience touch, that they open up for receiving and giving on the body level, that they open up for feeling the pleasure of being a giver and receiver of a massage.

We want to go deep into the levels of feeling pleasure, bliss, and flow of the love energy. We want to free all the tension from our bodies, let them go away to make more space in the body, to make in the place of the blockages space for the flow of life energy.


7.Closing Ritual


Thursday, September 10, 2015

Tantra Movement Year Training

Tantra Movement Year Training:
 Last update: 11.10.2015
For more details you may contact Michal Marek Griks on fb or mgriks@gmail.com
You may check updates and invite your friends also here: https://www.facebook.com/events/792491397530560/

[ Traducere română de mai jos ]

[Nederlandse
vertaling beneden]

Where:
Amsterdam
Il Cielo Oostzaanstraat 46

Price:
For whole course:
only 1100 E if you pay before 20 september
1300 E if you pay after 20 september
150 E for one weekend ( only if there is still place and if energy would allow you to step in )

When:
25-27.9
then every first weekend of the month
6-8.11.2015
4-6 12.2015
1-3.1.2016
5-7.2.2016
4-6.3.2016
1-3.4.2016
6-8.5.2016
3-5.6.2016
1-3.7.2016

Where:
Retreat in Romania

Price:

For whole course:
only 3000 Lei if you pay before 20 september
3500 Lei if you pay after 20 september
400 Lei for one weekend

When:
9-11. 10.2015
Then every third weekend of the month
20-22.11.2015
18-20.12.2015
15-17.1.2016
19-21.2.2016
18-20.3.2016
15-17.4.2016
20-22.5.2016
17-19.6.2016
15-17.7.2016

Tantra Movement Year Training


May give you opportunity to become our ( or independent ) :
- Professional assistant
- Masseur(se)
- Teacher
Maybe even coach, therapist, healer ( depends from your super talents what we may reveal from you :)

Beside of that may guide you in to adventure of your life, deepest healing and liberation on all levels ( body, heart, mind and spirit ) in all dimensions ready for you. You will discover further steps in to unconditional Love for yourself, partner, others, animals, nature and whole universe. Being one with yourself as with whole universe would no longer be a beautiful slogan but may become experience of your life.
You may learn how to energise your passion(s), How to change your positive dreams in to the reality of here and now.

Tantra Movement Year Training is based on years experience to get the best of you in most efficient but at the same moment, most save and comfortable way. There is a program, we guide you but in the end we also like to empower you to make the steps and choose your own directions.
That''s why our program may always EVOLve according to the energy and needs of the group.
During the year we will have 10 intensive weekends ended with practical exams ( not obligatory )

Every weekend would include
Friday:
Intro open evening about the subject of the weekend . Theory and Practise
Saturday and Sunday:
Kundalini Yoga morning class, what would be recommended to follow as home work till next intensive weekend
Tantra Kriya Yoga morning class
One of many Osho meditations
Breath exercises and techniques
Theory supported with recommended book to read and follow as home work
Exercising, practising subjects from two courses what are base of our teachings:
Tantra course for all http://tantramovement.blogspot.nl/2015/04/course-for-all.html
Tantra Massage Course http://tantramovement.blogspot.nl/2015/04/tantra-massage-course.html
Subjects of the course for all would be more ( but not only ) at the beginning of the year, to slowly go deeper in to the subjects of Tantra Massage Course ( they would be also at the start but less often )
To increase the flow of energy we combined everything according to order of chakras and 5 elements.
More detailed program would be provided later to participants but you may already check the subjects on the links above.

Individually we will guide you not only through your process but also in to directions of the professions what you choose for. Becoming a Tantra professionals require some attitudes, wisdom, nice powerful energy etc. Is in our higher interests of the Movement and humanity to provide you with best what we can share. Let the unconditional Love flow deeper higher in all dimensions !

You could transfer the amount to Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethical bank.[ Traducere
română ]

Training Anual Tantra Movement


Unde:

Tabara in Romania

Pret:
Pentru intregul curs:
doar 3000 Lei daca faci plata inainte de Septembrie
3500 Lei daca platesti dupa 1 Septembrie
400 Lei pentru un weekend

Cand:

9-11. 10.2015
Fiecare al treilea weekend al lunii
20-22.11.2015
18-20.12.2015
15-17.1.2016
19-21.2.2016
18-20.3.2016
15-17.4.2016
20-22.5.2016
17-19.6.2016
15-17.7.2016

Unde: Amsterdam

Pret:
Pentru intregul curs:doar 1100 E daca platesti inainte de 20 Septembrie
1300 E pentru plata dupa 1 Septembrie
150 E pentru un weekend (daca mai sunt locuri si daca energia creata permite)

Cand:

25-27.9
si apoi in fiecare weekend al lunii
6-8.11.2015
4-6 12.2015
1-3.1.2016
5-7.2.2016
4-6.3.2016
1-3.4.2016
6-8.5.2016
3-5.6.2016
1-3.7.2016

You could transfer the amount to Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethical bank.
For more details you may contact Michal Marek Griks on fb or mgriks@gmail.com
http://tantramovement.blogspot.nl/

Tantra Movement Year Training - Training Anual Tantra Movement
Iti putem oferi oportunitatea de a deveni alaturi de noi (sau independent):
profesional Asistent, Maseur/Maseuza, Invatator. Poate chiar coach, terapeut, vindecator (in functie de super talentele tale pe care le putem descoperi).
Pe langa toate acestea iti putem fi ghizi in aventura vietii tale spre cele mai profunde vindecari si eliberari la toate nivelurile (corp, minte, inima si suflet), pe toate planurile pregatite pentru tine. Vei descoperi in continuare pasi spre Iubire neconditionata fata de tine insuti, fata de partener, iubirea neconditionata pentru altii, pentru animale, natura si pentru intregul univers. A fi unul cu tine insuti si cu intregul univers nu va mai fi un slogan frumos ci poate deveni experienta vietii tale. Poti invata sa iti energizezi pasiunile, sa iti transformi visurile frumoase in realitatea de aici si acum.
Tantra Movement Year Training se bazeaza pe ani de experienta pentru a obtine tot ce e mai bun din tine in modul cel mai eficient dar in acelasi timp in modul cel mai confortabil si mai sigur. Exista un program, te ghidam dar in cele din urma ne face placere sa te incurajam sa iti alegi pasii catre propriul tau drum. De aceea programul nostru poate intotdeauna sa evolueze in functie de energia si necesitatile grupului. Pe durata anului vom avea 10 weekend-uri intensive care se incheie cu cate un examen (neobligatoriu).

Fiecare weekend include:
Vineri:
O seara cu intro la subiectul weekendului. Teorie si Practica
Sambata si Duminica:
Kundalini Yoga la cursurile de dimineata, ce va recomandam sa exersati acasa pana la urmatorul weekend intensiv
Tantra Kriya Yoga de dimineata.
Una dintre multele meditatii Osho
Exercitii si tehnici de respiratie.
Teorie sustinuta cu recomandari de carti pentru citit si urmat acasa.
Exersarea si practicarea subiectelor din doua cursuri care sunt baza invataturilor noastre:
Cursul de Tantra pentru toti http://tantramovement.blogspot.nl/2015/04/course-for-all.html
Cursul de Masaj Tantra http://tantramovement.blogspot.nl/2015/04/tantra-massage-course.html
Subiecte ale cursului pentru toti vor fi adaugate la inceputul anului pentru aprofundarea subiectului de Masaj Tantric (si la startul cursurilor dar mai rar). Pentru a creste nivelul energiei am combinat totul cu ordinea chackrelor (centrelor energetice) si a celor 5 elemente. Mai multe detalii ale programului se vor oferi participantilor dar puteti verifica subiectele accesand linkurile de mai sus.
In continuare te vom ghida nu doar in procesul tau ci si in alegerea profesiilor pe care le alegi. A deveni un Profesionist Tantra necesita anumite atitudini, intelepciune, energie frumoasa si puternica etc Este in interesul Tantra Movement si in interesul umanitatii sa iti oferim tot ce avem mai bun de impartasit. Lasa Iubire neconditionata sa pluteasca mai profund si mai inalt pe toate planurile!
[ Nederlandse
vertaling ]


Tantra Movement Jaartraining


Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/792491397530560/


Waar:
Amsterdam

Prijs:
For whole course:
only 1100 E if you pay before 20 september
1300 E if you pay after 1st september
150 E for one weekend ( only if there is still place and if energy would allow you to step in )
You could transfer the amount to Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethical bank.

Wanneer:
25-27.9
then every first weekend of the month
6-8.11.2015
4-6 12.2015
1-3.1.2016
5-7.2.2016
4-6.3.2016
1-3.4.2016
6-8.5.2016
3-5.6.2016
1-3.7.2016

Waar:
Retreat in Romania

Prijs:

For whole course:
only 3000 Lei if you pay before september
3500 Lei if you pay after 1st september
400 Lei for one weekend

Wanneer:
9-11. 10.2015
Then every third weekend of the month
20-22.11.2015
18-20.12.2015
15-17.1.2016
19-21.2.2016
18-20.3.2016
15-17.4.2016
20-22.5.2016
17-19.6.2016
15-17.7.2016

Tantra Movement Jaartraining


Kan je de kans geven om bij ons (of onafhankelijk) te worden:
- Professioneel assistent
- Masseur(se)
- Leraar
Misschien zelfs coach, therapeut, heler ( hangt af van jouw super talenten die we kunnen openbaren bij jou :) )

Daarnaast kan het je begeleiden in het avontuur van je leven, diepste heling en bevrijding op alle niveaus (lichaam, hart, verstand en geest) in alle dimensies klaar voor jou. Je zult verdere stappen ontdekken in onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf, partner, anderen, dieren, natuur en het hele universum. Met jezelf één zijn als met het hele universum zal niet langer een mooie slogan zijn maar kan een ervaring van je leven worden.
Je kunt leren hoe je passie(s) te bezielen, hoe je positieve dromen te veranderen in de realiteit van hier en nu.

Tantra Movement Jaartraining is gebaseerd op jaren ervaring om het beste uit je te krijgen op de meest efficiënte maar tegelijkertijd meest veilige en comfortabele manier. Er is een programma, we begeleiden je, maar uiteindelijk willen we je ook bekrachtigen om zelf de stappen te zetten en je eigen richting te kiezen.
Dat is waarom ons programma altijd kan ontwikkelen volgens de energie en behoeften van de groep.
Gedurende het jaar zullen we 10 intensieve weekenden hebben, beëindigd met praktische examens (niet verplicht).


Ieder weekend zal omvatten:
Vrijdag:
Intro open avond over het onderwerp van het weekend. Theorie en Praktijk
Zaterdag en zondag:
Kundalini Yoga ochtendklas,
wat aanbevolen wordt te volgen als huiswerk tot het volgende intensieve weekend
Tantra Kriya Yoga ochtendklas
Eén van vele Osho meditaties
Ademhalingsoefeningen en technieken
Theorie ondersteund met aanbevolen boek om te lezen en volgen als huiswerk
Beoefenen, in de praktijk brengen van onderwerpen van twee cursussen die de basis zijn van ons onderwijs:
Tantra cursus voor iedereen http://tantramovement.blogspot.nl/2015/04/course-for-all.html
Tantra Massage Cursus http://tantramovement.blogspot.nl/2015/04/tantra-massage-course.html
Onderwerpen uit de cursus voor iedereen zullen meer (maar niet alleen) aan het begin van het jaar aan de orde komen, om langzaam dieper op de onderwerpen van de Tantra Massage Cursus in te gaan (die ook aan het begin zullen voorkomen maar minder vaak).
Om de energiestroom te doen toenemen hebben we alles gecombineerd volgens de orde van chakra's en 5 elementen.
Een gedetailleerder programma zal later verschaft worden aan deelnemers, maar je kunt alvast de onderwerpen bekijken via de links boven.

Individueel zullen we je begeleiden, niet alleen door jouw proces, maar ook in de richting van het beroep waar je voor kiest. Het worden van een Tantra professional vereist bepaalde houdingen, wijsheid, krachtige energie etc. Het is in ons hoger belang van de Movement en de mensheid om je van het beste te voorzien van wat we kunnen delen. Laat de onvoorwaardelijke Liefde dieper en hoger stromen in alle dimensies!

Je het bedrag kunt overdragen aan Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethische bank

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl


Monday, August 31, 2015

Tantra Movement School again on Tantra Festival in Rotterdam

It's third time when we are honored to present ourselves on Tantra festival in Rotterdam, the biggest tantra event in Netherland.

Hopefully to see you there :)

"Taste of Tantra"- Introduction to practice 13.00

If you are new to tantra, if you would like to feel, see, experience what it is, what you may get from it, this workshop is good to start.

"Taste of Tantra" - Introduction to practise


If you are new to tantra, if you would like to feel, see, experience what it is, what you may get from it, this workshop is good to start.
In this introductory workshop we give small examples of simple safe exercises which you can continue practising later with your partner or on your own. Anyone following the instructions from this introduction may rapidly improve her/his life. We let you have a taste of what tantra is, and what we teach as a whole course at the Tantra Movement School."Taste of Tantra" - Introductie tot de praktijk

In deze introductieworkshop geven we kleine voorbeelden van eenvoudige, veilige oefeningen die je later kunt blijven beoefenen met jouw partner of in je eentje. Iedereen die de instructies van deze introductie volgt kan snel haar/zijn leven verbeteren. We laten je proeven wat tantra is, en wat we onderwijzen als een gehele cursus bij de Tantra Movement School.

Zaterdag 31 oktober 2015: het twaalfde tantrafestival in Djoj, Rotterdam

Het tantrafestival is een jaarlijks terugkerende unieke kans om kennis te maken met de verschillende vormen van tantra, biodanza, e.d. zoals die op dit moment in Nederland gegeven worden. 

Het festival biedt kennismaking en inspiratie, maar ook op vernieuwing en verdieping. Een kans om te proeven van de verschillende vormen van tantra en dergelijke. Dat betekent ook dat de sfeer en de inhoud van de workshops heel verschillend kan zijn. Soms is het meer gericht op spiritualiteit en meditatie, soms meer op intimiteit en seksuele energie, soms beide. Wel houden alle begeleiders er rekening mee dat het een laagdrempelige dag is waar iedereen ontspannen mee kan doen met de activiteiten.

Er zijn 36 workshops in acht zalen. De afgelopen jaren was het festival uitverkocht met 220 deelnemers en 40 trainers. De inschrijving start om 11.45 uur, de eerste workshop is van 13.00 uur tot 14.45 uur, de tweede van 15.15 tot 17.00 uur. Van 17.00 uur tot 19.00 uur is het diner. De volgende workshops zijn van 19.00 uur tot 20.45 uur van 21.15 uur tot 23.00.

Het festival wordt georganiseerd door Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden, Jan zal samen met Caroline ook twee workshops geven. Het programma wordt verder gevuld door zowel bekende als minder bekende namen uit de Nederlandse wereld van tantra, en mogelijk ook enkele buitenlandse tantratrainers.

Locatie: Djoj, Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA Rotterdam.

Het festival kost € 45, een eventueel diner kost € 10 extra.

Als je je aanmeldt krijg je ongeveer een week tevoren het entreebewijs, het definitieve programma en de zaalindeling per mail.

Wil je je aanmelden voor het tantrafestival op 31 oktober 2015? Dat kan via dit formulier

Hier vind je het voorlopige programma.

Als je meer wilt lezen over onze visie op tantra en het tantrafestival kan dat in het artikel via de volgende link:

Waar tantra werkelijk over gaat. (Gepubliceerd in Djoj krant, juni 2015)


Friday, July 17, 2015

Tantra Full Moon Festival - Aries. Saturday and sunday 3-4 October 2015

[voor Nederlands zie onderaan!]
More details would come soon.

With the Tantra Full Moon Festivals, we would like to celebrate the nature and empower ourselves. It's a chance to connect and to have fun - lots of fun :) To share and explore love. Come and join us. Together we are stronger (and it's always more fun).

When:
Saturday and sunday 3-4 October 2015
Where:

Broedplaats HW10
Hendrik van Wijnstraat 10, 1065 AS Amsterdam, Netherlands

During the breaks raw, vegan, fair trade, organic and delicious food and drinks would be available for free

During the festival, from Janine Vermeulen, you could buy theater / fantasy and Bohemian vintage (m / f) clothing
https://www.facebook.com/happyhippywoman

Would be handy to bring with you blanket, blindfolds, yoga mat, pillow, plate, cup, spoon, friends and good mood :)


     Wrrrrr....
Full
Moon in Aries is a
wakening our wild side. When you accept your wildness and excitement that come with it would be easier for you to accept wildness of other people This Full Moon in it is invitation to experience unconditionally wildness without any judgements. In that way it may become an enormous source of strength and creativity, but also as a shield defending us from unwanted situations.
        Wrrrr....
  
Full Moon symbolise the fullness of our potential. By celebrating Full Moon we are celebrating ourselves :)
During the festival we will invite abundance, pleasure, passion, intimacy, ecstasy and healing.
Let the love flow unconditionally ♥

You may check updates and invite your friends also here: https://www.facebook.com/events/1067148943304678/

Tantra Full Moon Team


Afbeeldingsresultaat voor full moon wolves
[NEDERLANDS vertaling]

Met de tantra volle maan festivals; willen we de natuur eren en onszelf bekrachtigen. Het is een kans om je te verbinden en plezier te hebben; heel veel plezierEmoji. om liefde te delen en te onderzoeken; kom en doe met ons mee. Samen zijn we sterker( en hebben we meer plezier).

Wanneer;
Zaterdag en Zondag 3-4 oktober.2015

Waar;
Broedplaats HW10
Hendrik van Wijnstraat 10, 1065 AS Amsterdam, Netherlands

In de pauze zal er raw, vegan, fairtrade, organisch en heerlijk eten en drinken gratis beschikbaar zou zijn

Tijdens de festival theater/fantasy en Bohemian vintage (m/v) kleding word verkocht door Janine Vermeulen
https://www.facebook.com/happyhippywoman/timeline

Zou handig om mee te nemen deken, blinddoeken, yoga mat, kussen, bord, beker, lepel, vrienden en goed humeur :)

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/1067148943304678/

Wrrrrr....
Full
Moon in Aries is a
wakening our wild side. When you accept your wildness and excitement that come with it would be easier for you to accept wildness of other people This Full Moon in it is invitation to experience unconditionally wildness without any judgements. In that way it may become an enormous source of strength and creativity, but also as a shield defending us from unwanted situations.
        Wrrrr.... 

Volle Maan symboliseert de volheid van onze potentie. Door Volle Maan te vieren, vieren we onszelf :)

Gedurende het festival zullen we overvloed, plezier, passie, intimiteit, extase en heling uitnodigen.

Laat de liefde onvoorwaardelijk stromen.


Als je ons wilt helpen - aarzel niet om contact op te nemen.


Tantra Full Moon Team